Global Site
+38 044 207 05 92
багатоканальний
м. Київ, 04074
вул. Лугова, 9с

Офіційний дистриб'ютор японської офісної техніки для друку KYOCERA TM 

ПРАВИЛА УЧАСТІ В ПРОГРАМІ ЛОЯЛЬНОСТІ

    Вступні положення
    Доступ до мобільного додатку «Epson pepsell» (надалі – «Додаток») і його використання регулюється даними Умовами користування і усіма застосованими законами. Надалі для цілей положень цих Умов користування і Політики конфіденційності під Додатком мається на увазі також веб-сайт http://epson.pepsell.net, який може використовуватись для доступу до інформації, про Додаток.

    Програма лояльності проводиться компанією с «Софтлайн Мобільні Системи»

    Доступ до Додатку
    Користувачем Додатку визнається особа, яка пройшла процедуру реєстрації і використовує Додаток відповідно до його функціонального призначення.

    Доступ до Додатку надається невизначеному колу осіб, що здійснили активацію Додатку шляхом проходження процедури реєстрації, зазначивши електронну пошту (логін) та придумавши код доступу для авторизації до Додатку. Зміна коду доступу, зазначеного при реєстрації, здійснюється Користувачем через цей же Додаток.

    Доступ до Додатку може бути заблоковано у наступних випадках:
(а) Користувач порушив будь-яку з Умов користування;
(б) Користувач звернувся з вимогою до «Софтлайн Мобільні Системи» закрити доступ до Додатку;
(в) Користувач припинив використання Додатку відповідно до його функціонального призначення.

    Використання Додатку

    Користувач зобов’язується використовувати Додаток з ціллю ознайомлення та обміну інформацією між сторонами для з отримання достовірної, повної, доступної та своєчасної інформації про властивості та характеристики та новини на ринку IT товарів.

    У ході використання Додатку Користувач може накопичувати бали, що нараховуються за використання Додатку відповідно до його цільового призначення. Для цілей українського законодавства бали є об’єктом дарування, право власності на який переходить до Користувача у момент поповнення мобільного рахунку/зарахування балів на віртуальну картку партнерів – суб’єктів господарської діяльності, які надають товари та/чи послуги Користувачам Додатку, в тому числі оператори мобільного зв’язку. Накопичені бали можуть бути обміняні на товари та/чи послуги опосередковано через Додаток шляхом їх списання з віртуальної картки партнерів або шляхом поповнення мобільного рахунку, або іншим способом, що визначає «Софтлайн Мобільні Системи». Зарахування балів у сукупності на віртуальну картку партнерів та мобільний рахунок можливе в межах 25% (двадцяти п’яти відсотків) від мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць на одного Користувача), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі. Бали не є і не можуть бути засобами платежу, будь яким видом валюти чи цінних паперів. Користувачі не мають права передавати/переказувати бали іншим Користувачам, а також вимагати обміну балів на грошові кошти в готівковій чи безготівковій формі.

    У випадку, якщо відбулося неавторизоване Користувачем списання балів, Користувач зобов’язаний повідомити про це шляхом звернення на гарячу лінію  (044) 500 87 61 для блокування ідентифікатора Користувача і присвоєння йому нового ідентифікатора. «Софтлайн Мобільні Системи» не несе відповідальність та не гарантує повернення Користувачу балів, списаних без його відома до моменту звернення на гарячу лінію за вказаним вище номером.

    Бали нараховуються згідно з визначеними Програмою умовами. Інформація про схеми нарахування розміщується в Додатку.

    Бали (в т.ч. зараховані на віртуальну картку партнерів через Додаток), що не були використані Користувачем у зв’язку із припиненням використання Додатку з будь-якої з підстав, зазначених у цих Умовах користування, підлягають списанню  та не компенсуються Користувачу. Обмін балів, що були зараховані Користувачем на віртуальні картки партнерів, регулюються відповідними правилами партнерів, які можна дізнатись в точках продажу відповідного партнера.
Користувач зобов’язується не вдаватися до зворотного конструювання, декомпіляції або деасемблювання Додатку або іншим чином досліджувати програмний код та/або модифікувати його. Користувач зобов’язаний вживати належних засобів для забезпечення схоронності мобільного пристрою, на якому встановлений Додаток, і несе особисту відповідальність у випадку доступу до мобільного пристрою третіх осіб і несанкціонованого використання Додатку.

    Користувачеві забороняється копіювати, змінювати, публікувати, передавати, розповсюджувати чи продавати інформацію, що міститься в Додатку, без письмового дозволу уповноважених представників «Софтлайн Мобільні Системи»

    Користувач підтверджує, що несе повну відповідальність за надання будь-якої інформації через Додаток, включаючи точність, відповідність закону, достовірність та адекватність такої інформації. Не дозволяється надавати інформацію нецензурного, дискредитуючого, ганебного чи образливого характеру. Надаючи інформацію через Додаток, Користувач надає виключні права «Софтлайн Мобільні Системи» на використання наданої інформації без обмежень. Додаток може містити згадку або посилання на веб-сайти. «Софтлайн Мобільні Системи» не несе жодної відповідальності, пов’язаної з використанням таких веб-сайтів. Згадки або посилання на веб-сайти надаються лише в інформаційних цілях, i за жодних обставин це не означає, що «Софтлайн Мобільні Системи» підтримує осіб, які володіють такими сайтами, чи гарантує точність та достовірність розміщеної на таких сайтах інформації.

    Ці умови користування можуть бути змінені/доповнені в односторонньому порядку «Софтлайн Мобільні Системи». При цьому продовження використання Додатку після внесення змін/доповнень, означають згоду Користувача з такими змінами/доповненнями. У разі незгоди з такими зміненими умовами користування, Користувач повинен відмовитися від подальшого використання Додатку. Користувач відповідає за регулярне відслідковування змін до даних Умов користування.

    Юрисдикція

    Дані Умови користування і Політики конфіденційність, а також використання Додатку, регулюються законодавством України. Будь-які дії, скеровані на виконання даних Умов користування та Політики конфіденційність підпадають під виключну юрисдикцією судів України.

    Контактна інформація

    Будь-які питання, що можуть виникнути у зв’язку iз даними Умовами користування, Користувач може задати, надіславши листа на електронну адресу «Софтлайн Мобільні Системи».

    Проходження процедури реєстрації і авторизації доступу та подальше використання Додатку є повним і безумовним прийняттям Користувачем вищезазначених Умов користування.

corporation_logo.png
м. Київ, 04074 
вул. Лугова, 9с

тел. Сервіс:
+38 (044) 207 05 90
Графік роботи:
понеділок - п'ятниця
з 9:00 до 18:00


тел. багатоканальний
+38 (044) 207 05 92
 Систем.png
partner.png
© Copyright 2003-2020 Office System LTD. All Rights Reserved.

Search